مطالعات امکان سنجی

مطالعات امکان سنجی به مجموعه مطالعاتی اطلاق می‌گردد که درنهایت ابزاری جهت سرمایه‌گذاران و وام‌دهندگان بالقوه یک پروژه ‌ایجاد می‌کند تا بتوانند تصمیم بگیرند که آیا در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند یا نه و از سوی دیگر این مطالعات منجر به این نتیجه‌گیری خواهد شد که آیا و چگونه بایستی این پروژه را تأمین مالی نمود. در سراسر اجرای پروژه سرمایه‌گذاری و مطالعات امکان سنجی، توجه به مسائل زیر اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد:

  • آیا تضادی مابین اهداف پروژه (شرکت) و اهداف توسعه اقتصادی – اجتماعی در حال و آینده وجود دارد یا خیر؟
  • تا چه میزان استراتژی‌های پیشنهادی، در جهت حصول اهداف پروژه مناسب و مفید هستند؟ آیا در این راستا استراتژی‌های گوناگونی مدنظر بوده‌اند و چرا این استراتژی برگزیده‌شده است؟
  • پروژه چگونه طراحی‌شده است؟ به‌عبارت‌دیگر آیا هدف از اجرای پروژه، مسئله بازاریابی، ظرفیت تولید، فنّاوری و مکان اجرای پروژه و … با استراتژی اصلی پروژه و منابعِ در دسترس، همخوانی دارد یا نه؟
  • آیا اجرای پروژه موجب استفاده کارا و مؤثر از منابع اقتصادی می‌گردد و آیا روش بهتری برای استفاده از ورودی‌های اصلی موردنیاز پروژه وجود دارد؟
  • آیا پیش‌بینی کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تولید و بازاریابی در سطح اطمینان مورد قبلی انجام‌شده است؟
  • آیا کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری مطابق با محدودیت‌های مالی موجود هست؟
  • آیا ساختار جریان‌های نقدیِ ورودی و خروجی پروژه، پاسخگوی حداقل نیازها و انتظارات سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان مالی هست؟
  • آیا عرضه پول داخلی و خارجی برای ایفای تعهدات مالی در هرزمانی طی پروژه کافی است؟
  • تا چه میزان بازده‌های تنزیل شده و بازده‌های سالانه حسابداری در طی دوره برنامه‌ریزی زمانی پروژه، نسبت به اشتباهات در برآوردها و طراحی پروژه‌ها، تورم، تغییر در قیمت‌ها و تغییر در محیط تجاری (شامل رقبا، مشتریان، بازار، عرضه‌کنندگان و سیاست‌های دولت) حساس است؟
  • آیا متغیرهای اصلی (بحرانی) تعریف‌شده‌اند؟ چه خطراتی این متغیرها را تهدید می‌کند و چه استراتژی‌هایی برای مدیریت و کنترل این خطرات (ریسک‌ها) وجود دارد؟ تبعات مالی ریسک‌های فوق چیست؟ به‌عبارت‌دیگر آیا این موارد خطر، چیزی به هزینه‌های سرمایه‌گذاری، نیازهای مالی، هزینه‌های تولید و بازاریابی اضافه می‌کند و یا باعث کاهش تولید مورد انتظار، حجم فروشی و قیمت فروشی می‌گردد؟

 

Rate this post

2 دیدگاه برای “مطالعات امکان سنجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .