Array

نحوه محاسبه WACC  در بدست آوردن هزینه فرصت

اساس این شاخص ازآنجا ناشی می‌شود که افراد و بنگاه‌ها برای تأمین وجوه موردنیاز خود برای سرمایه‌گذاری الزاماً از منبع واحدی استفاده نمی‌کنند و مجبور می‌شوند بسته به کانال‌های تأمین سرمایه از گزینه‌های متعدد تأمین مالی استفاده نمایند که طبیعتاً در هر مورد هزینه تأمین سرمایه متفاوت است. مثلاً یک شرکت می‌تواند وجوه موردنیاز برای طرح توسعه خود را به دلیل برخی محدودیت‌ها هم‌زمان از طریق بانک، فروش سهام، استقراض خارجی و غیره تأمین کند. در این شرایط بدیهی است وجوه تخصیص داده‌شده به‌وسیله هریک از منابع تأمین مالی، هزینه‌های خاص خود را به همراه داشته باشند. شاخص WACC با محاسبه میانگین وزنی از هزینه مترتب بر هر یک از منابع دریافت شده، با محاسبه متوسط هزینه تمام‌شدۀ سرمایه موردنیاز بنگاه، معیاری واحد جهت تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود چنانچه از شاخص WACC برای نرخ تنزیل استفاده می‌شود، هرچه بیشتر به واقعیت‌های موجود در اقتصاد از منظر هزینه فرصت سرمایه نزدیک شویم.

بدیهی است چنانچه محاسبه نرخ تنزیل دقیق مدنظر باشد لازم است در قالب روش‌شناسی مشخص، همه موارد فوق به‌گونه‌ای مدنظر قرار گیرند. برای نمونه می‌توان به هزینه فرصت سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده نرخ تنزیل اشاره نمود. برای محاسبه هزینه سرمایه یکی از مهم‌ترین معیارها شاخص “میانگین وزنی هزینه سرمایه”[۱] یا WACC است که معمولاً به‌وسیله بنگاه‌ها مدنظر قرار می‌گیرد. 

Array

 در یان قسمت باید سهم هر سرمایه گذار راکه حاصل تقسیم عدد مربوط به آن به جمع کل سرمایه گذاری ها است بدست آوریم. سپس هر سهم را در هزینه فرصت مربوطه بدست بیارید. در انتها میانگین عدد مربوطه را میانگین وزنی هزینه سرمایه می نامیم.

Array

[۱] Weight Average Cost of Capital

۵/۵ - (۱ امتیاز)

2 دیدگاه برای “WACC چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *